google-site-verification=JzeiPoAiuNQXJPCmlDV7cDXBM571JmQYu5nkhw5nxMY

ولت متر و آمپر متر دیجیتال با سون سگمنت

ولت متر و آمپر متر دیجیتال با سون سگمنت

ولت متر و آمپر متر دیجیتال با سون سگمنت-دو مداری که تصویر آن را در این صفحه ملاحظه می فرمایید  مدار بالایی مدار یک آمپر متر می باشد و مدار پایینی یک  ولت متر می باشد

دو پتانسیومتر مدار یکی برای صفر کردن شماره ها در حالت وروی صفر و دیگری برای همسان کردن ولتاژ ورودی با مقدار نمایش داده شده می باشد

شرح مدار

با استفاده از مدار مجتمع CA3162 و برخی قطعات الکترونیکی می توان یک ولت متر دستی ساده ساخت.

در این ولت متر دیجیتال، ولتاژ اندازه گیری شده در مبدل آنالوگ-دیجیتال (A/D) دیجیتالی شده و سپس با سه اعشار نمایش داده می شود.

نوع نمایشگر معمولاً هفت بخش نیست، بلکه از سه گروه ده LED تشکیل شده است. برد تا 1 ولت (در مقیاس کامل) است، با استفاده از تقسیم کننده ولتاژ R1-R2-R3 تا 10 ولت یا بیشتر قابل افزایش است.

مقدار اندازه‌گیری شده روی سه نوار LED خوانده می‌شود: اولی، D1 – D10، واحدها را نشان می‌دهد: دوم، D11-D20، اعشار: و سوم، D21 – D30، صدها. مدار با P1 صفر می شود،

در این حالت ورودی باقی مانده در هوا دیودهای D1، D11 و D21 روشن هستند (دیودهای D10، D20 و D30 شکل 9 است).

سپس، یک ولتاژ ورودی شناخته شده اعمال کنید و P2 را تنظیم کنید تا زمانی که LED ها مقدار صحیح را نشان دهند.

ولت متر و آمپر متر دیجیتال با سون سگمنت

 اندازه گیری ولتاژ تا 100 ولت

 اندازه گیری جریان تا 10 آمپر

حداکثر خطای اندازه گیری ولتاژ 100mV

 حداکثر خطای اندازه گیری جریان 100mA

لیست قطعات :

R1 = 680Kohms
C1,…,C5 = 10nF

C9 = 2200uF 25V

C12 = 10uF 16V

C4,…,C8 = 220nF 1%

C3,C7,C10,C11 = 100nF

C2,…,C6 = 47uF 16V
R2,…,R6 = 1Mohms
R3 = 6.8Kohms
GR1 = 4X 1N4001
R4,…,R7 = 270 ohms
R5 = 0.1 ohms 5W
RV1,RV4 = 50Kohms trimmer 10 turns
RV2,RV3 = 5Kohms trimmer 10 turns

DS1,…,DS6 = 7Segment Display common anode

Q1,…,Q6 = BC557

IC1,IC3 = CA3162E Intersil-Harris

IC5 = 7805

IC2,…,IC4 = CA3161E Intersil-Harris

T1 = 230VAC/6VAC 1A

دیتاشیت ca3161

آمار