google-site-verification=JzeiPoAiuNQXJPCmlDV7cDXBM571JmQYu5nkhw5nxMY

مشکل خارج نشدن از Safe Mode

مشکل خارج نشدن از Safe Mode

مشکل خارج نشدن از Safe Mode-بعضی مواقع بعد از وارد شده به صفحه safe mode هر تلاشی می کنیم  نمی توانیم به ویندوز باز گردیم

به درایو C:\Windows\System32 و در آن فایلی را به نام msconfig پیدا کنید روی آن کلیک کنید تا باز شود همانندتصاویر همین صفحه

در صفحه جدید روی bootکه با پیکان قرمز نشان داده شده است کلیک کنید تا وارد مرحله بعد شوید

در این مرحله تیک گزینه safe mode  را بردارید سپس رویapply و به دنبال آن روی ok کلیک کنید سپس درآخرین مرحله روی ریستار کلیک کنید.

با راه اندازمجدد سیستم شما روی ویندوزبالا می آید

در صورتی که خواسته باشید  از ویندوز به safe mode بروید همین مراحل را در ویندوز آنجام دهید و به safe modeبروید.

با این تفاوت که این بار باید تیک را قرار دهید

 

 

 

نکات دیگری از ویندوز 10

 

آمار